Forfaitaire berekening voor privégebruik auto!

Voor de ondernemer en de bv

Vanaf 1 juli 2011 is het mogelijk om voor het privégebruik van de auto van de zaak, een forfait toe te passen voor de over het privégebruik verschuldigde btw.

Het privégebruik van de auto van de zaak door u of uw personeel waar een te lage of geen vergoeding tegenover staat, vormt een belaste dienst als voor de auto recht op aftrek is ontstaan. Gevolg is een btw-correctie op basis van werkelijke kilometerverhoudingen, die blijkt uit een bijgehouden kilometeradministratie. Omdat deze gegevens soms niet uit de administratie blijken, kunt u onder voorwaarden de verschuldigde btw per auto vaststellen via een forfaitaire berekening.

 

Wat houdt het forfait in?
Het forfait houdt in dat de btw die is verschuldigd voor het privégebruik van de auto wordt vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs, inclusief btw en bpm, van de auto. U kunt dit forfait alleen toepassen als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt en welke kosten daaraan zijn toe te rekenen.

 

Maakt u gebruik van het forfait?
Dan dient u de volgende voorwaarden in acht te nemen:
• U brengt btw op gemaakte autokosten in aftrek.
• U moet eenmaal per jaar en wel in het laatste belastingtijdvak van het kalenderjaar btw aangeven voor het privégebruik auto. De verschuldigde btw bedraagt dan 2,7% van de catalogusprijs van de betreffende auto. Dit percentage wordt naar tijdsgelang berekend (het aantal dagen dat de auto mede voor privédoeleinden ter beschikking staat).

 

Let op!
Nu het forfait pas met ingang van 1 juli 2011 van kracht is, mag u over het jaar 2011 het forfait naar tijdsgelang toepassen!