Ga uw verzekeringen na

U gaat vanaf 1 januari 2013 meer assurantiebelasting betalen over uw verzekeringspremie. De assurantiebelasting wordt namelijk fors verhoogd van 9,7% naar 21%. Het overgangsrecht wordt zo vormgegeven dat het nieuwe tarief van 21% van toepassing is op premies voor zover die betrekking hebben op een verzekerde periode van na 1 januari 2013 (ongeacht wanneer deze premies betaald zijn).

 

U kunt niet onder het verhoogde tarief uitkomen maar u kunt wel nagaan of u alle gesloten verzekeringen daadwerkelijk nog nodig heeft.

 

Voor welke verzekeringen geldt de assurantiebelasting niet?
Er zijn verzekeringen waar geen assurantiebelasting voor geldt. De belangrijkste hiervan zijn:
• levensverzekeringen;
• ongevallen-, invaliditeits- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
• ziektekostenverzekeringen.

 

De verhoging van de assurantiebelasting heeft op de premie van deze verzekeringen dus geen invloed.

 

Let op!
Indien u oververzekerd bent, doet u er goed aan om uw overbodige verzekeringen op te zeggen.