Gaat het tarief op verkoop vakantiedagen omlaag?

De vakbond stelt dat de Nederlandse economie gestimuleerd kan worden door werknemers hun vakantiedagen voordelig te laten verkopen aan hun werkgever. Hierbij geeft de vakbond aan dat de overheid een belastingtarief van 25% zou moeten hanteren op het verkopen van vakantiedagen, in plaats van de gebruikelijke loonbelasting.Werknemers worden zo geprikkeld om hun achterstallige vakantiedagen te verkopen en het vrijgekomen geld zal de economie aanwakkeren.

Positief effect voor u
Uit onderzoek blijkt dat Nederlandse ondernemingen in totaal ongeveer 16 miljard euro aan niet opgenomen vakantieverlof op hun balans hebben staan. De tegoeden moeten volgens de wet op de balans staan en hebben daardoor een negatieve invloed op uw vermogenspositie. Verkopen werknemers deze vakantiedagen, dan verbetert dat de balanspositie van uw onderneming. Bijkomend effect is dat u zo meer kredietmogelijkheden krijgt.