Gebruikelijk loonregeling voor de DGA aangepast

De gebruikelijk loonregeling geldt voor alle aandeelhouders die een aanmerkelijk belang hebben (5% of meer aandelenbezit) in een vennootschap. Als hoofdregel geldt dat u als DGA in beginsel ten minste een loon geniet van € 44.000, ongeacht of u het loon feitelijk heeft ontvangen. Het gebruikelijk loon kan echter ook hoger of lager zijn.
Met ingang van 2015 is deze regeling aangescherpt. Het gebruikelijk loon wordt ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:
• 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het hoogste loon van de overige werknemers werkzaam in uw bedrijf;
• € 44.000.

Meest vergelijkbare dienstbetrekking
Nieuw is de vergelijking met de “meest vergelijkbare dienstbetrekking”. Het loon van de DGA wordt met ingang van dit jaar gesteld op 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Tot en met 2014 werd het loon gesteld op 70% van het loon van een “soortgelijke dienstbetrekking”. Deze wijziging is doorgevoerd omdat de Belastingdienst vaak geen “soortgelijke dienstbetrekking” kon vinden, bijvoorbeeld omdat de verantwoordelijkheden anders lagen of de omvang van het bedrijf anders was. De discussie over de vraag of een dienstbetrekking wel of niet soortgelijk was aan die van de DGA doet zich vanaf 2015 niet meer voor, omdat er altijd wel een “meest vergelijkbare dienstbetrekking” te vinden is.

Omdat de Belastingdienst vaak een informatievoorsprong heeft, heeft de wetgever besloten de bewijslast bij de inspecteur te leggen als hij het door u aangegeven loon wil verhogen naar 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Dit moet hij met objectieve criteria onderbouwen, zoals branchegegevens, grootte van het bedrijf uitgedrukt in omzet of aantal werknemers, het werkpakket en de verantwoordelijkheden.

Overgangsregeling 2015
Heeft u een afspraak lopen met de Belastingdienst over de hoogte van uw loon? De Belastingdienst zal deze afspraak intrekken indien uw loon hoger is dan het standaardbedrag van € 44.000. Dit betekent echter niet dat direct een nieuwe afspraak met de Belastingdienst moet worden gemaakt. U mag namelijk de bestaande afspraak voortzetten, mits u het gebruikelijk loon verhoogt met 75/70e van het loon in 2014. Dit verhoogde loon wordt door de Belastingdienst gevolgd tot het moment waarop de afspraak afloopt, de omstandigheden zich wijzigen of op initiatief van de Belastingdienst eindigt. In het laatste geval neemt de inspecteur contact met u op.

Heeft u geen lopende afspraak met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon of is de afspraak reeds ingetrokken en u wilt geen gebruikmaken van de overgangsregeling, dan moet u zelf een nieuw gebruikelijk loon vaststellen. De Belastingdienst kan dit loon weer eventueel corrigeren met in achtneming van de nieuwe regels.