Gebruikelijkloonregeling dga verandert

Een dga die voor de bv werkzaam is, valt onder de loonbelasting. Dat wijzigt niet. De Belastingdienst hanteert hiervoor het ‘gebruikelijk loon’, dat wil zeggen: een fiscaal loon dat in de markt voor vergelijkbare arbeid gebruikelijk is. Dit gebruikelijk loon is (in 2009) minimaal € 40.000 bruto per jaar, inclusief vakantietoeslag. (De gebruikelijkloonregeling moet voorkomen dat dga’s zichzelf een te laag of zelfs geen loon toekennen.) De staatssecretaris kondigt aan dat de gebruikelijkloonregeling niet meer van toepassing is als het loon lager is dan € 5000 per jaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pensioen-bv’s. In deze gevallen hoeft er dan geen loonadministratie voor te worden opgezet.