Gedane schenkingen vóór opmaken akte toch aftrekbaar

Periodieke schenkingen zijn – in tegenstelling tot gewone giften – in de inkomstenbelasting onder voorwaarden onbeperkt aftrekbaar als periodieke gift. Sinds 1 januari 2014 hoeven periodieke schenkingen niet meer bij notariële akte te worden gedaan om als periodieke gift te kwalificeren. Een onderhandse akte volstaat.Heeft u in 2014 deze schenkingen gedaan vóórdat de akte was opgemaakt, dan zijn die schenkingen eigenlijk geen periodieke giften. Maar de staatssecretaris keurt nu goed dat u die schenkingen in 2014 toch als zodanig mag behandelen. Hij verbindt daaraan wel de voorwaarden dat de akte in 2014 moet zijn opgemaakt en de giften niet meer bedragen dan het in de akte vermelde bedrag.