Geef uw S&O-uren op tijd door

Heeft uw onderneming in 2013 een S&O-verklaring gekregen, zodat u de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk mocht toepassen? Dan moet u vóór 1 april 2014 de werkelijk gerealiseerde S&O-uren melden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het maakt hierbij niet uit of uw onderneming méér of minder S&O-uren heeft gemaakt dan in de S&O-verklaring is aangegeven of precies hetzelfde aantal uren. Zelfs indien u in de praktijk helemaal geen gebruik hebt gemaakt van de afdrachtvermindering S&O, moet u dit aan RVO.nl  doorgeven.
Let op
Indien u de werkelijk uren te laat meldt, dan kan uw onderneming een boete krijgen. Blijft u melding volledig achterwege, dan gaat RVO.nl ervan uit dat u helemaal geen uren heeft gerealiseerd. U krijgt dan een boete én een volledige correctie van de S&O-verklaring. Dit betekent dat u het deel van de loonbelasting/premie volksverzekeringen dat u in 2013 door toepassing van de afdrachtvermindering S&O niet heeft afgedragen, alsnog moet betalen.