Geen aanspraak op doorbetaling loon dga bij faillissement

Bij faillissement van een bv hebben de werknemers recht op doorbetaling van hun loon uit de failliete boedel. Dit geldt niet voor alle werknemers.Bent u directeur van de bv en hebt u het grootste deel van de aandelen in deze bv in handen? Dan loopt u een grote kans dat uw loon niet wordt doorbetaald, ook al bent u officieel in dienst bij de bv.

 

Dit standpunt is niet helemaal onomstreden. Per slot van rekening bent u in dienst, net als een ‘gewone’ werknemer. Maar, omdat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) meer lijkt op een ondernemer dan op een werknemer, vergelijkt de rechter uw situatie bij een faillissement met die van de ondernemer. Deze ondernemer krijgt ook geen winst uitbetaald na het faillissement. Bent u daarnaast ook degene die het faillissement van de bv heeft aangevraagd, dan kent de rechter helemaal geen pardon voor u. U krijgt in dat geval geen loon doorbetaald.