Geen belast rentevoordeel voor dga

Als u geld leent van uw bv en dit tegen een hoger rentetarief op een spaarrekening zet, is het verschil tussen de twee rentetarieven geen belast voordeel. Dit heeft de Hoge Raad beslist.

Het ging in deze zaak om een directeur-grootaandeelhouder die tegen een zakelijke rente (2,5%) een grote som geld had geleend van zijn bv. Hij zette het bedrag op zijn internetspaarrekening tegen een rentevergoeding van 3,6%. De inspecteur wilde het verschil (1,1%) belasten. De Hoge Raad stak daar een stokje voor. Volgens het hoogste rechtscollege valt het uitzetten van gelden op een spaarrekening onder normaal, actief vermogensbeheer.

 

Hierdoor kan het niet als resultaat uit een werkzaamheid worden belast, ook niet als de uitgezette gelden zijn ingeleend bij de vennootschap waarover de dga volledige zeggenschap heeft. Als de kennis van rentetarieven op spaarrekeningen aan te merken zou zijn als een bijzondere vorm van kennis, dan zou het voordeel wel belast kunnen zijn. Volgens de Hoge Raad was dat hier niet het geval.