Geen beperkte uitleg woon-werkverkeer

Voor de ondernemer en de bv

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan in een zaak waarbij een belastingplichtige in de middagpauze op en neer naar zijn woning rijdt om te gaan lunchen.Volgens de Hoge Raad moet het begrip woon-werkverkeer niet beperkt worden uitgelegd. Zo moeten ook de gemaakte ritten vanaf het woonadres naar het werkadres die in de loop van een werkdag plaatsvinden, worden gerekend tot het woon-werkverkeer. U kunt dus gedurende de dag op en neer rijden van huis naar werk en deze ritten verantwoorden als zakelijk in uw administratie.

 

Let op!
Doordat de gemaakte kilometers voor de lunchritten als zakelijke kilometers (voor de inkomstenbelasting en loonbelasting) kunnen worden aangemerkt, komt u minder snel aan de grens van 500 kilometer voor de bijtelling.