Geen bezwaar meer mogelijk tegen voorlopige aanslag VPB

Voor de bv

Tot 1 januari 2012 kon u bij een te hoge vaststelling van de winst door de Belastingdienst bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. U kreeg als gevolg van het bezwaar uitstel van betaling voor het bedrag opgenomen in de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

 

Na 1 januari 2012
Net als in de inkomstenbelasting is het per 1 januari 2012 niet meer mogelijk om formeel bezwaar te maken tegen een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Wanneer u het niet eens bent met het geschatte winstbedrag op uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2012, dient u een verzoek om herziening in te dienen. De Belastingdienst heeft hiervoor een digitaal formulier ontwikkeld.

 

Let op!
Een verzoek om herziening moet wettelijk gezien binnen acht weken worden behandeld.

 

Beslissing op verzoek herziening
Wanneer de inspecteur niet of slechts gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoetkomt, geeft hij een beschikking af. Hiertegen kunt u vervolgens bezwaar maken.