Geen bijtelling bij maximaal 500 kilometer privégebruik

Voor de ondernermer/werkgever en de werknemer

U mag de bijtelling voor privégebruik achterwege laten bij overtuigend bewijs dat u op kalenderjaarbasis maximaal 500 kilometer privé rijdt.Dit bewijs levert u onder meer door een sluitende rittenadministratie bij te houden. U dient zoveel mogelijk aan te tonen dat u zakelijk rijdt met de auto van de zaak. De Hoge Raad biedt hierbij uitkomst als het gaat om ritten van werk naar huis en omgekeerd.