Geen eerstedagsmelding meer?

De eerstedagsmelding stelt werkgevers verplicht om hun nieuwe werknemers, voordat ze bij hen aan het werk gaan, aan te melden bij de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën wil deze regeling nu voor sommige sectoren schrappen. Dit heeft twee voordelen:

– De werkdruk van de ondernemer wordt verlicht.
– Bij de Belastingdienst komt er capaciteit vrij (die kan worden gebruikt om fraudeurs strenger te controleren).
Hoe de plannen precies uitpakken is nog niet bekend. De eerstedagsmelding zal in ieder geval blijven gelden voor bepaalde sectoren die geen goede naam hebben op het gebied van zwart werk en illegale werknemers. Of de nieuwe regeling er al voor 1 januari 2009 komt, is nu nog niet zeker. Voor uitzendkrachten moet er bijvoorbeeld nog een oplossing worden gezocht.