Geld belastingvrij uit uw BV? Wees zorgvuldig!

Sinds 1 oktober 2012 kunt u een BV oprichten met een aandelenkapitaal van slechts 1 euro. Heeft u echter uw BV voor 1 oktober 2012 in contanten opgericht? Dan had u toen minimaal € 18.000 moeten storten op het door die BV uitgegeven aandelenkapitaal. Dit geld wilt u terug, maar eenvoudig door de BV laten inkopen van de aandelen kan echter niet belastingvrij.  Over het bedrag van de inkoop bent u 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Toch is er een mogelijkheid het geld belastingvrij uit de BV halen. De notaris dient dan de statuten van de BV te wijzigen. In die statutenwijziging wordt geregeld dat het nominale bedrag per aandeel wordt verlaagd, terwijl het totaal aantal geplaatste aandelen gelijk blijft. Dit noemen we ook wel afstempeling van aandelen. In dat geval kan de BV het bedrag van de verlaging van het nominale aandelenkapitaal zonder heffingen aan u uitkeren.

Let op
Deze afstempeling dient zorgvuldig uitgevoerd te worden. Het bedrag van de afstempeling mag bijvoorbeeld pas uitbetaald worden nadat de statutenwijziging heeft plaatsgevonden. Verder hebben we ook nog de zogenaamde uitkeringstoets. Bij alle vormen van uitkeringen aan de aandeelhouder moet de bestuurder toetsen of deze uitkering wel verantwoord is. Mocht de BV kort na de uitkering failliet gaan dan kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld.