Gelijke behandeling uitzendkrachten en werknemers

Uitzendkrachten genieten enige bescherming op grond van de wet. Per 1 juli 2012 is deze bescherming alleen maar groter geworden. De bedoeling is om werknemers en uitzendkrachten op gelijke voet te behandelen. Daarom gelden ook voor uitzendkrachten de volgende regels:

•De uitzendkracht heeft recht op hetzelfde loon en dezelfde vergoedingen als werknemers met een vergelijkbare functie bij de onderneming waar de uitzendkracht is tewerkgesteld.

•De uitzendkracht heeft ook recht op gelijke behandeling ten aanzien van essentiële arbeidsvoorwaarden. Onder essentiële arbeidsvoorwaarden wordt verstaan de duur van de vakantie, het al dan niet werken op feestdagen, arbeids- en rusttijden.

•De uitzendkracht heeft recht op de beschermende voorschriften en maatregelen met betrekking tot bepaalde groepen werknemers die gelden binnen de onderneming waar de uitzendkracht is tewerkgesteld.
•De uitzendkracht moet gelijke toegang krijgen tot de bedrijfsvoorzieningen en diensten van de inlenende onderneming als de werknemers in dienst van de inlenende onderneming met gelijkwaardige functies. Het gaat hierbij om bedrijfsvoorzieningen en diensten als de kantine, sportfaciliteiten, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten.
•De uitzendkracht heeft het recht om vacatures van de inlenende onderneming duidelijk en tijdig in te zien.

 

Let op!
Maakt u in uw bedrijf gebruik van uitzendkrachten? Let er dan op dat u als inlener sinds 1 juli 2012 verplicht bent om te controleren of het uitzendbureau waarmee u samenwerkt voldoet aan de registratieplicht. Als u samenwerkt met een uitzendbureau dat niet geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel (KvK), dan riskeert u een boete. De controle kunt u uitvoeren bij de KvK.

 

Naast het controleren van het uitzendbureau dient u ook de identiteit van de uitzendkracht te controleren aan de hand van het originele identiteitsdocument. Doet u dit niet dan loopt u ook hier risico op een boete.