Gepubliceerde modelovereenkomsten

De modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen die inmiddels zijn goedgekeurd, zijn op de website van de Belastingdienst geplaatst. In de beoordeelde modelovereenkomsten wordt bevestigd dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen of te voldoen omdat er geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Voorwaarde is wel dat er bij gebruik van de voorbeeldovereenkomst conform de overeenkomst wordt gehandeld en dat daarin wordt verwezen naar het kenmerk van de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst. Er wordt benadrukt dat geen oordeel wordt gegeven over de kwalificatie van de inkomsten voor de inkomsten- en omzetbelasting.

Inmiddels zijn in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland ook algemene modelovereenkomsten met voorbeeldbepalingen opgesteld en gepubliceerd. Dit zijn:
• de modelovereenkomst die kan worden gebruikt in de situatie waarin de opdrachtnemer de arbeid niet persoonlijk hoeft te verrichten;
• de modelovereenkomst tussenkomst (intermediairs);
• de modelovereenkomst geen werkgeversgezag.

Let op
De Belastingdienst heeft in de voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen en in de algemene modelovereenkomsten bepalingen gemarkeerd met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers en opdrachtnemers die van deze overeenkomsten gebruikmaken, moeten volgens deze gemarkeerde voorwaarden werken. U mag deze dus niet veranderen. De andere bepalingen kunt u wel veranderen en aanpassen aan uw eigen situatie, mits dat niet in strijd is met de gemarkeerde bepalingen.