Geschenken aan uw medewerkers: hoe zit dat met de fiscus?

De tijd van de geschenken breekt weer aan. Maar wat zijn de fiscale consequenties van schenkingen?

Geschenken tot € 70
Schenkt u uw medewerker voor niet meer dan € 70 (inclusief btw) per jaar, dan kunt u de fiscale gevolgen hiervan met de eindheffing afdoen. Als u kiest voor de eindheffing, neemt u zelf de verschuldigde loonbelasting en premies voor uw rekening, zodat uw medewerkers er geen financiële hinder van ondervinden. Als werkgever betaalt u over de geschenken een vast belastingtarief (de zogenaamde ‘eindheffing’) van 20%.

Voorbeeld
U geeft uw werknemer een cd-bon van € 25. Dan betaalt u hierover € 5 aan eindheffing. De cd-bon kost u in totaal € 30.

Geschenken boven de € 70
Stel, u biedt uw medewerker een kerstpakket aan ter waarde van € 100. Dan betaalt u over de eerste € 70 een eindheffing van 20% (= € 14). Over de resterende € 30 betaalt u een eindheffing die afhankelijk is van het jaarinkomen van uw medewerker. Die heffing kan oplopen tot wel 108,3% (vanaf een jaarloon van € 53.861). In het slechtste geval zou u voor het kerstpakket dus aan eindheffing alleen al € 46,49 (€ 14 + € 32,49) kwijt zijn, plus nog de kosten van € 100 voor het pakket zelf.

Voorwaarden
Bij geschenken boven de € 70 gelden twee voorwaarden:

* De geschenken zijn niet duurder dan € 136.
* In dit kalenderjaar heeft u voor maximaal € 272 aan uw werknemer geschonken.

Nog duurder
Wilt u uw medewerker een cadeau geven dat duurder is dan € 136? Dan kunt u alleen over de eerste € 70 de eindheffing toepassen. Over het restant moet uw medewerker loonbelasting en premies afdragen. Om dit te omzeilen kunt u ervoor kiezen om uw medewerker twee of meer cadeaus te geven die elk afzonderlijk niet duurder zijn dan € 136. Let er daarbij wel op dat u de grens van € 272 op jaarbasis niet overschrijdt!