Gestaffelde bijtelling voor auto van de zaak

U krijgt te maken met een bijtelling voor uw auto van de zaak indien u de auto voor meer dan 500 km privé gebruikt. Het maakt verder niet uit hoeveel privé kilometers er mee gereden wordt, zodra de 500 km grens gepasseerd wordt. Dit wordt als oneerlijk ervaren.Een oplossing hiervoor zou volgens de Staatssecretaris van Financiën een gestaffelde bijtelling zijn. Hiermee zal een onderscheid komen tussen auto van de zaak rijders die veel privé kilometers rijden en diegene die weinig privé kilometers rijden. Hoe meer privé kilometers hoe meer er betaald gaat worden. De bijtelling kan zodoende worden berekend op basis van de werkelijke privé kilometers.

 

Let op!
Een gestaffelde bijtelling is nog maar een voornemen. De Staatssecretaris van Financiën wil eerst met de autobranche in overleg over hoe zijn gestaffelde en ‘faire’ bijtelling kan worden ingevoerd.