Gestolen administratie is eigen verantwoordelijkheid

U bent verantwoordelijk voor de administratie en u heeft een bewaarplicht van zeven jaar. Dit is volgens de rechter ook het geval als de administratie gestolen wordt. De casus was als volgt. De administratie en een usb-stick met de digitale versie daarvan lagen in een auto, die op een afgesloten terrein geparkeerd stond.De volgende dag bleek de auto inclusief de administratie en de usb-stick te zijn gestolen. Belanghebbende heeft geen back-up of andere kopieën van de administratie gemaakt. De rechter is van mening dat diefstal de ondernemer niet ontslaat van de informatieplicht. De ondernemer had zijn administratie zorgvuldiger moeten bewaren. De gevolgen van het niet kunnen voldoen aan zijn informatieplicht komen dan ook voor zijn rekening.

 

Tip

Het is raadzaam om een back up en kopieën te maken van de administratie en deze op een andere plek te bewaren dan waar de administratie wordt bewaard. In noodgevallen kan dan alsnog worden voldaan aan de informatieplicht.