Gevolgen afbouw algemene heffingskorting en arbeidskorting

In 2014 is zowel de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting als de arbeidskorting afgebouwd. De afbouw van bovengenoemde heffingen heeft tot gevolg dat de hogere inkomens geconfronteerd worden met een tariefsverhoging van enkele procenten ( naar verwachting rond de 7%) . In de tabel voor bijzondere beloningen is namelijk geen rekening gehouden met de heffingskortingen, en dus ook niet met de afbouw.  Een mogelijk gevolg is dat de inhouding van de loonbelasting niet aansluit bij de heffing van de inkomstenbelasting waardoor u zult moeten bijbetalen – of minder terugontvangen – van belasting na afloop van het kalenderjaar.
Let op
De tabel voor bijzondere beloningen is van toepassing op tantièmes, gratificaties, bonussen, 13e maand, overwerk  en andere beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend. Ontvangt u een soortgelijke beloning in 2014? Houd er dan rekening mee dat u wellicht nog inkomstenbelasting zal moeten betalen hierover.