Gewijzigde bijdragen Zorgverzekeringswet

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is uitsluitend een werkgeverslast. De werkgeversbijdrage is verlaagd van 6,95% in 2015 naar 6,75% in 2016. Bepaalde uitkeringsgerechtigden en de directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, betalen een hogere Zvw-bijdrage. Dit percentage is verhoogd van 4,85% in 2015 naar 5,50% in 2016. U berekent de Zvw-bijdrage over het loon maar maximaal over het maximumpremieloon van € 52.763 (in 2015: € 51.976).