Gewijzigde termijnen

Uw werknemer kan verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats, als hij/zij op de beoogde ingangsdatum ten minste een half jaar bij u in dienst is. In 2015 was die termijn nog een jaar. Uw werknemer moet het verzoek schriftelijk doen en uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum. Vorig jaar moest hij/zij dit nog doen vier maanden voor de ingangsdatum. Is het verzoek ingewilligd of afgewezen, dan kan uw werknemer niet eerder dan na een jaar een nieuw verzoek doen. Tot 1 januari 2016 gold hiervoor een wachttijd van twee jaar. U moet minimaal een maand voor de ingangsdatum beslissen over het verzoek. Beslist u niet tijdig, dan wordt de gevraagde wijziging doorgevoerd.

Let op
De wet flexibel werken geldt niet als u minder dan tien medewerkers in dienst heeft.