Goede kilometerregistratie

Wanneer u uw auto van de zaak alleen gebruikt voor zakelijke ritten, dan wilt u natuurlijk geen fiscale bijtelling voor het privégebruik betalen. Om deze fiscale bijtelling te ontlopen, dient u wel aan te tonen dat u de auto daadwerkelijk voor niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé heeft gebruikt.Dit kunt u doen door het voeren van een sluitende en controleerbare kilometeradministratie. In de rittenregistratie moet u het volgende vermelden: het merk, het type en het kenteken van de auto. Tevens dient u de periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt, te vermelden. En tot slot alle ritgegevens. Een rit is de enkele reisafstand tussen twee adressen.

 

Tip
Rijdt u tijdens een zakelijke rit nog even langs een privé afspraak? Registreer dan alleen de extra omrijdkilometers als privékilometers in uw administratie.