Heffings- en invorderingsrente zakt naar 2,3%

Voor de ondernemer en de bv

In het tweede kwartaal van 2012 wordt het percentage voor de heffings- en invorderingsrente verlaagd naar 2,3%.

Heffings- en invorderingsrente?
Als een aanslag is opgelegd, krijgt u te maken met heffingsrente. Heffingsrente is een vergoeding voor de gemiste rente. Wanneer uw onderneming te veel belasting heeft betaald, dan kunt u heffingsrente ontvangen van de fiscus. Daarentegen moet uw onderneming rente aan de fiscus betalen als u te weinig belasting heeft afgedragen. Betaalt u een aanslag te laat, dan krijgt u te maken met invorderingsrente.

 

Berekening percentage
Ieder kwartaal stelt de staatssecretaris van Financiën opnieuw de hoogte van de heffingsrente vast. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door gebruik te maken van een standaardformule. Deze formule bestaat uit twee percentages: de basisrente van de Europese Centrale Bank en het gemiddelde rendement van de laatste drie staatsleningen verminderd met 0,5%. Van deze twee percentages wordt de laagste genomen. Momenteel is het gemiddelde rendement op staatsleningen het laagst, namelijk 0,8% (1 februari 2012). Om tot het percentage voor de heffings- en invorderingsrente te komen, komt hier een vaste opslag van 1,5% bij. Door een eenvoudige optelsom kunnen wij constateren dat de heffingsrente 2,3% bedraagt voor het tweede kwartaal van 2012.