Herstel op komst

Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de bepalingen die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking. Er komt een uitgebreide juridische toetsing die gereed zal zijn in het vierde kwartaal van 2016. Alle niet-fiscale bepalingen die overduidelijk fout zijn, worden voor zover mogelijk al eerder uit de overeenkomsten gehaald. Het betreft de volgende overeenkomsten:
 inhuur externe deskundigheid;
 muziekonderwijzer;
 tennisleraar;
 tandheelkundige dienstverlening;
 vervoersovereenkomst eigen rijder individueel;
 tijdelijke waarneming verloskundige;
 thuiszorg via zorginstelling;
 praktijkmedewerking tandartsen;
 praktijkwaarneming tandartsen;
 incidentele waarneming huisarts;
 duurwaarneming huisarts.