Het verlaagde 6%-tarief bij renovatie woningen en tuinwerkzaamheden blijft geldig tot 1 juli 2015

Bent u bouwondernemer of hovenier? In dat geval is er goed nieuws voor u. U kunt langer gebruikmaken van het 6%-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Deze tijdelijke tariefsverlaging voor woningen ouder dan twee jaar is namelijk verder verlengd tot 1 juli 2015. De verlenging van het lage btw-tarief geldt ook voor de aanleg en het onderhoud van de tuinen bij woningen ouder dan twee jaar, overigens óók als deze niet worden uitgevoerd door een hovenier.

Tip
Uit onderzoek blijkt dat de toepassing van het 6%-tarief bij (langlopende) onderhoudscontracten nog wel eens wordt vergeten. Ook hoveniers passen het verlaagd tarief vaak niet toe. Verricht u verbouwings- of hovenierswerkzaamheden of laat u die verrichten, let er dan op dat op deze werkzaamheden onder voorwaarden het verlaagde btw-tarief van toepassing is. Controleer uw offertes en/of facturen hierop.