Het ziekmelden van werknemers verandert

Een voorbeeld van verlaging van de administratieve lasten voor het MKB.

Latere ziekmelding
Werkgevers hoeven zieke werknemers pas in de 42ste week ziek te melden bij het UWV. Voorheen moest dat al in de dertiende week. In week 44 ontvangt u van het UWV een bevestiging, met daarbij informatie over de re-integratieactiviteiten die van u worden verwacht in het tweede ziektejaar van de werknemers. De wettelijke melding dat de werknemer weer beter is, komt daarnaast te vervallen.

Wees op tijd
Meldt u de werknemer te laat ziek, dan wacht u een boete van maximaal € 455 per werknemer. Daarbij wordt ook de verplichte loondoorbetaling voor werkgevers verlengd voor de periode dat de werkgever te laat was met ziek melden.