Hoe gaat u wanbetalers te lijf?

U bent niet de eerste ondernemer die last heeft van wanbetalers. Welke mogelijkheden zijn er dan? Wat kunt u doen als een klant niet betaalt?

Ontevreden
Probeer, als een klant ondanks herhaalde herinneringen (minstens twee) nog steeds niet betaalt, te achterhalen wat hiervan de reden is. Is hij ontevreden over het product? Kan hij tijdelijk niet betalen?
Of wíl hij gewoonweg niet betalen? Bij ontevredenheid probeert u natuurlijk eerst het geschil op te lossen. Als de klant tijdelijk niet kan betalen, is een betalingsregeling misschien een oplossing. In het geval dat de klant niet wil betalen, kunt u een sommatiebrief sturen.

Sommatiebrief
In de sommatiebrief wordt aan de klant een laatste redelijke termijn gegeven. Deze brief geldt ook als ingebrekestelling. Vermeld duidelijk in de brief dat, als uw klant niet betaalt, u de zaak uit handen geeft. Vermeld ook dat uw klant zo nodig in een rechtszaak wordt betrokken. Alle kosten hiervan zijn dan voor zijn rekening. Tevens kunt u vermelden dat de klant, vanaf de dag dat hij verzuimt te betalen, wettelijke rente over uw vordering verschuldigd is. Is er in uw algemene voorwaarden een fatale betalingstermijn opgenomen? Dan is na afloop van deze termijn de klant officieel in verzuim. Een aanmaning of ingebrekestelling is dan niet nodig.

Incassobureau
Volgt er geen reactie op de sommatiebrief of betwist uw klant de vordering, dan kunt u de zaak uit handen geven aan een incassobureau, een deurwaarder of een advocaat. Een brief van zo’n bureau of persoon heeft vaak al een schrikeffect. Wellicht betaalt uw klant nu alsnog. Waar u voor kiest maakt niet zo veel uit. De werkwijze zal ongeveer gelijk zijn, alleen de prijs kan verschillen.

Rechter
Als dit ook geen effect heeft, kunt u een procedure beginnen bij de rechter. Bij grote bedragen is het goed een advocaat in te schakelen. Indien de vordering meer dan € 5.000 bedraagt, is in ieder geval een advocaat nodig (nu nog wel, dit bedrag gaat t.z.t. veranderen). De zaak komt dan bij de Rechtbank terecht, waar vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Is de vordering kleiner dan € 5.000? Dan komt deze bij de kantonrechter terecht en daar kan in principe iedereen procederen.

Betalingsregeling
Als u mondeling een betalingsregeling met een klant treft, is het aan te bevelen dit schriftelijk te bevestigen en te laten ondertekenen. Zo heeft u later, als uw klant toch niet betaalt, een bewijs voor de rechter.