Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De transitievergoeding wordt als volgt berekend. Over de eerste 10 jaar betaalt u 1/6 bruto maandsalaris per 6 maanden. Over de volgende 10 jaar betaalt u 1/4 bruto maandsalaris per 6 maanden. Er geldt een maximum van € 75.000 of een jaarsalaris wanneer deze hoger is. Hierop mogen zogenoemde “transitie- en inzetbaarheidskosten” onder bepaalde voorwaarden in mindering worden gebracht. Transitiekosten zijn kosten die samenhangen met het einde van het dienstverband. Inzetbaarheidskosten zijn kosten die u tijdens het dienstverband heeft gemaakt voor een bredere inzetbaarheid van de werknemer in een toekomstige functie. Hieronder vallen dus niet de kosten die samenhangen met het scholen van de werknemer in de door hem uitgeoefende functie. Verder zijn er nog enkele specifieke overgangsregelingen.