Hoe zit het ook alweer met het personeelsfeest?

Een personeelsfeest op de werkplek waardeert u op nihil. De ingehuurde artiest, de tent op het parkeerterrein ‒ maar ook de hapjes en drankjes ‒ zijn onbelast. Wordt er echter een maaltijd geserveerd, bijvoorbeeld een lopend buffet, dan wordt die gewaardeerd op € 3,25. Mag de partner ook mee naar het personeelsfeest? De Belastingdienst ziet dit als een voordeel. Gebruikelijk is dat u als werkgever dan per werknemer € 6,50 aanwijst als eindheffingsbestanddeel en ten laste van uw vrije ruimte brengt.