Hoge Raad: verkeersboetes toch niet voor werkgever

Berijders van een auto van de zaak of leaseauto moeten boetes voor door hen begane verkeersovertredingen toch zelf betalen. Dat heeft de Hoge Raad onlangs uitgesproken.
Roekeloos rijgedrag
Eerder bepaalde een gerechtshof nog dat werkgevers kleine(re) verkeersboetes alleen mogen verhalen als er sprake is van roekeloos rijgedrag of opzet. Het gerechtshof vond dat de boetes, voor snelheidsovertredingen van niet meer dan 10 km/uur, door de werkgever moesten worden betaald. De overweging was dat bij zulke kleine overschrijdingen van de maximumsnelheid er nauwelijks sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Immers: “In het verkeer rijdt men gemakkelijk even iets te hard”.

Rechtsongelijkheid
De Hoge Raad stelt echter dat hierdoor rechtsongelijkheid ontstaat tussen berijders van een zakelijke auto en werknemers die in een eigen auto voor de baas rijden. De laatste groep moet namelijk wel zelf de verkeersboetes betalen.