Hoger gebruikelijk loon dga

Het ‘gebruikelijk loon’ van de directeur-grootaandeelhouder wordt in 2008 vastgesteld op ten minste € 40.000 (dit was in 2007 nog € 39.000).

Wat houdt die gebruikelijkloonregeling in?
Als u werknemer van een bv bent waarin u meer dan 5% van de aandelen bezit, moet u een bepaald minimumloon ontvangen. Dit loon moet net zo hoog zijn als voor soortgelijke dienstbetrekkingen gebruikelijk is. Het hanteren van een veel lager loon zou tot veel discussie kunnen leiden met de Belastingdienst (u betaalt dan immers minder belasting). Daarom is in de wet bepaald dat een gebruikelijk loon voor een dga in principe € 40.000 is. Is dit bedrag bij u lager? Dan kan de Belastingdienst vaststellen dat uw loon omhoog moet.