Houd rekening met normbedragen voor verstrekken maaltijden

Vergoedt of verstrekt u maaltijden aan werknemers? Dan kan dit onbelast plaatsvinden indien er dan sprake is van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Bijvoorbeeld bij overwerk, tijdens dienstreizen en bij zakelijke besprekingen met klanten buiten de werkplek.U mag dan de werkelijke kosten vergoeden of aansluiten bij de normbedragen die gelden voor maaltijden in bedrijfskantines.

 

Wat nu als de maaltijd niet zakelijk is? Dan moet u bij verstrekking ervan een normbedrag tot het loon van de werknemer rekenen. Indien u een bedrag vergoedt, vormt deze vergoeding ook belast loon voor de werknemer. Wat is het normbedrag? Hierbij is het relevant of u gebruik maakt van de overgangsregeling of al bent overgegaan naar de werkkostenregeling (WKR).

 

Normbedrag overgangsregeling
In 2013 moet u voor vergoedingen en verstrekkingen een normbedrag bij het loon optellen van € 2,35 voor een ontbijt of koffiemaaltijd en € 4,45 voor een warme maaltijd.

 

Normbedrag werkkostenregeling
Onder de werkkostenregeling geldt voor alle belaste kantinemaaltijden een vast normbedrag. In 2013 is dit € 3,05. Het normbedrag min de eventuele eigen bijdrage van de werknemer is loon van de werknemer. Als u de maaltijd als eindheffingsloon onderbrengt in de vrije ruimte, hoeft u de maaltijden niet per werknemer te administreren. Het bijhouden van een totaal aantal maaltijden van werknemers is voldoende.

 

Let op!
De normbedragen zijn verhoogd ten opzichte van 2012.