Houd uw vermogen in box 3 laag

Wanneer u vermogensbestanddelen uit box 1 (zoals een eigen woning) of box 2 (bijvoorbeeld aandelen van de eigen bv) wilt verkopen, adviseren wij u dit ná 1 januari 2009 te doen. De reden van ons advies is tweeledig.

Ten eerste wordt de vermogensrendementsheffing in box 3 gebaseerd op het gemiddelde van de twee peildata 1 januari en 31 december. Als u bijvoorbeeld nog dit jaar een eigen woning verkoopt, wordt de ontvangen koopsom op 31 december bij uw vermogen in box 3 geteld (behalve als het voor 31 december alweer in een andere woning is geïnvesteerd).Ook de verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen (ten minste 5% van de aandelen in een bv of nv, eventueel samen met de partner of echtgenoot) en de uitkering van dividend hierop kunt u beter na de jaarwisseling overeenkomen.

Ten tweede geldt dat bij de verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen de hierover verschuldigde inkomstenbelasting vanaf 1 juli van het jaar van verkoop wordt berekend. In het extreemste geval moet iemand die op 31 december 2008 zijn aanmerkelijk belang verkoopt (en dus op die dag pas daarvan de verkoopwinst incasseert), heffingsrente over de inkomstenbelasting over de verkoopwinst betalen met ingang van 1 juli 2008. Had hij met deze verkoop gewacht tot 1 januari 2009, dan is hij pas heffingsrente verschuldigd vanaf 1 juli 2009! Omdat de heffingsrente al enkele jaren tussen de 3,5 en de 5% schommelt, scheelt dit een flinke slok op de (kerst)borrel!