Hulpmiddel voor bepalen omvang arbeid bij renovatie

Voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen hoeven ondernemers niet altijd meer uit te gaan van de werkelijke verhouding tussen arbeid en materialen. Zij mogen in bepaalde gevallen ook de forfaitaire waardering van de Belastingdienst gebruiken.

Dit is van belang omdat renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen die ouder zijn dan twee jaar, tot 1 juli 2011 onder het lage btw-tarief van 6% vallen. Dit lage tarief geldt voor de vergoeding voor arbeid en dus niet voor de vergoeding voor materialen.

 

De forfaitaire verdeling is alleen mogelijk als in de offerte geen verdeling van arbeid en materialen is gemaakt en ook bij de facturering één totaalprijs is berekend. Op de website van de Belastingdienst is te zien bij welk soort werkzaamheid, welk percentage aan arbeid toegerekend kan worden. U kunt de forfaitaire verdeling ook toepassen bij het maken van een offerte en bijbehorende factuur.