Hypotheekrenteaftrek en huurverhoging

In het zogenoemde Lenteakkoord is opgenomen dat de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken enkel zal gelden als er gedurende de looptijd volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost.Dat betekent dat elke maand een ( vast ) bedrag betaald moet worden , bestaand uit rente en aflossing. De beperking van de hypotheekrenteaftrek is niet in de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 opgenomen , maar zal worden uitgewerkt in een apart wetsvoorstel bij het pakket Belastingplan 2013.
Bij de Tweede Kamer is inmiddels een wetsvoorstel in behandeling waarmee wordt voorzien in de mogelijkheid voor verhuurders om de huren voor mensen met een (gezamenlijk) inkomen tussen de € 33.000 en € 43.000 volgend jaar 1% boven de inflatie te laten stijgen.