In 2010 eenmalig tbs-pand belastingvrij naar uw bv

Dit jaar bestaat eenmalig de mogelijkheid om een ter beschikking gesteld pand in te brengen in een bv of nv zonder heffing van inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.  Doordat sprake is van een ‘geruisloze inbreng’ wordt de boekwaarde doorgeschoven.

Toen de Wet IB 2001 werd ingevoerd, is de terbeschikkingstellingsregeling (of tbs-regeling) geïntroduceerd. De tbs-regeling houdt in dat de dga die een pand aan zijn bv verhuurt, de opbrengst (na aftrek van kosten) in box 1 tot zijn inkomen moet rekenen. Dit kost maximaal 52 procent aan inkomstenbelasting. Ook verkoopopbrengsten vallen hier onder.

Versoepeling tbs-regeling
Een pand dat vóór 2001 ter beschikking was gesteld aan de bv, is vanaf 1 januari 2001 automatisch in de tbs-regeling terechtgekomen. Als een dga dit pand wil overdragen aan de ‘eigen’ bv, leidt deze overdracht tot de heffing van inkomsten- en overdrachtsbelasting. Er is regelmatig aangedrongen op versoepeling van de tbs-regeling. Daarom biedt het kabinet de mogelijkheid om alleen in 2010 een ter beschikking gesteld pand in te brengen in een nv of bv zonder heffing van inkomsten- en overdrachtsbelasting.

Aandelenbezit
Het is geen voorwaarde dat het pand al vóór 2001 ter beschikking is gesteld. Wel geldt dat de dga vóór en na inbreng van het pand in de bv ten minste 90 procent van de aandelen van die bv bezit. Deze faciliteit geldt alleen in 2010. Het is niet noodzakelijk dat de bv waarin het pand wordt ingebracht, een besloten vennootschap is waarin een onderneming wordt gedreven. Het pand mag dus in een holding worden ingebracht.