Innoveren in 2013 fiscaal aantrekkelijk

Ook in 2013 krijgt u de mogelijkheid om fiscaal gefaciliteerd te innoveren. Speur & Ontwikkeling (S&O) wordt gestimuleerd door een verlaging van de belaste winst met de S&O-aftrek van € 12.310 (en € 18.467 voor starters) in 2012 alsmede voor BV’s de innovatiebox en RDA (Research en Development Aftrek).

Daarnaast zorgt de WBSO er voor dat u minder loonheffing hoeft te betalen over de loonkosten die zien op speur- en ontwikkelingswerk. U vermindert eenvoudig de afdracht van loonheffing over de loonkosten, nadat u een S&O-verklaring hebt ontvangen. De vermindering bedraagt 14% van het loon dat aan S&O kan worden toegerekend (S&O-uren maal S&O-loon). Er geldt nu nog een verhoogd tarief van 38% voor de eerste € 110.000. Uit evaluatie van de WBSO volgt dat ondernemers meer worden gestimuleerd om te innoveren en door te groeien door het verlengen van de 1e schijf. Hogere percentages hadden een beperkter effect. In 2013 vinden mede daarom de volgende wijzigingen plaats:

 

• Verhoging 1e schijf van € 110.000 naar € 200.000;
• Verlaging van het percentage van de 1e schijf van 42% naar 38%;
• Verlaging van het percentage van de 1e schijf voor starters van 60% naar 50%;
• Afronding van het S&O uurloon naar boven op € 1 (nu is dat nog € 5).

 

Let op!
Wanneer de werkelijke S&O-uren minder zijn dan 90% van het aantal uren dat op de S&O-verklaring staan vermeld, moet u dit melden aan Agentschap NL. Per 1 januari 2013 komt deze 10% marge te vervallen en dient u altijd een melding te doen indien het aantal gerealiseerde S&O-uren minder is dan de S&O-verklaring.