inschrijving KvK niet doorslaggevend

Uw inschrijving als bestuurder van een BV bij de KvK is van belang voor bestuursaansprakelijkheid. Echter, volgens de rechter is de KvK inschrijving niet doorslaggevend. Bestuurdersaansprakelijkheid blijft volgens de rechter achterwege indien u op een andere manier kunt aantonen dat u in die periode niet meer als bestuurder werkzaam was.

De casus was als volgt. Belanghebbende is sinds 1 maart 2011 bestuurder van een BV. Op 15 juni 2012 stuurt belanghebbende een brief naar de aandeelhouder met de mededeling dat ze per 13 juli 2012 ontslag neemt. Volgens een uittreksel uit het handelsregister was belanghebbende echter pas per 13 september 2012 uit dienst getreden. Ze kon haar vertrek echter voldoende onderbouwen, omdat ze per 13 juli haar werkplek had leeggeruimd, de bankpas en pincode had ingeleverd, sleutels had afgegeven en afscheid had genomen van personeel en zakelijke relaties. Deze feiten en omstandigheden waren volgens de rechtbank doorslaggevend. De fiscus kon de bestuurder daardoor niet aansprakelijk stellen voor de periode na 13 juli.