Investeer nog voordelig in onroerend goed

Indien u een huis, kantoor of ander vastgoed aanschaft of heeft aangeschaft in een periode die aanvangt op of na 1 september 2012 en loopt tot 1 januari 2015 waarbij het pand vervolgens binnen 36 maanden weer wordt doorverkocht, betaalt de koper alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting. De verruimde termijn van 36 maanden geldt nog tot 1 januari 2015. Daarna geldt weer een termijn van 6 maanden.

Daarnaast komt u bij verkoop van nieuw zakelijk vastgoed, dat al in gebruik is genomen of is verhuurd, mogelijk in aanmerking voor een vrijstelling van overdrachtsbelasting. U bent dan alleen btw verschuldigd. Voor deze vrijstelling geldt nog tot 1 januari 2015 een verruimde termijn van 24 maanden.
De vrijstelling geldt als de onroerende zaak binnen 24 maanden wordt verkocht:
• na de eerste ingebruikneming, of
• na de ingangsdatum van de verhuur (als deze ingangsdatum eerder is dan het tijdstip van ingebruikneming).
Verder geldt de verruimde termijn alleen als de eerste ingebruikneming of de eerdere ingangsdatum van de verhuur ligt tussen 31 oktober 2012 en 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van 6 maanden.