Investeringsaftrek versoepeld

De investeringsaftrek is op de volgende vlakken versoepeld.

1. Milieuvriendelijke voertuigen komen voor investeringsaftrek in aanmerking als zij niet eerder in gebruik zijn genomen. Aan dit criterium wordt ook voldaan als het voertuig is aangeschaft binnen zes maanden na de eerste ingebruikname of als er ten hoogste 6.000 kilometer met het voertuig is gereden.

2. Het is onder voorwaarden mogelijk investeringsaftrek te verkrijgen voor voortbrengingskosten voor bedrijfsmiddelen die nog niet op de energie- of milieulijst stonden.

 

3. De vervanging van asbesthoudende daken mag onder voorwaarden geheel als investering worden beschouwd.

 

4. Het kan voorkomen dat u aan alle voorwaarden voor de toepassing van de kleinschaligheids-, energie- of milieu-investeringsaftrek voldoet maar dat u verzuimd hebt een keuze daarvoor te maken bij de aangifte. U kunt het verzuim alsnog herstellen en de aftrek claimen.