iPad is geen communicatiemiddel maar computer

In een discussie omtrent de kwalificatie van een iPad is komen vast te staan dat een iPad niet gezien moet worden als een communicatiemiddel maar als een computer. Een kwalificatie als communicatiemiddel zou fiscaal gunstiger uitpakken.

Hoe nadelig is de fiscale uitwerking?
Indien u een iPad aan uw werknemers vertrekt, geldt dit als loon in natura. Over loon dient u loonheffing/premie volksverzekeringen in te houden en af te dragen. Echter, u kunt een iPad onbelast verstrekken indien aangetoond kan worden dat de iPad voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt door de werknemer.