Is de arbeidsrelatie onduidelijk? Vraag om een VAR!

Voor de ondernemer en de bv

Heeft u een zelfstandige zonder personeel of freelancer, die werkzaamheden voor u verricht? Of huurt u een dga in via zijn bv?Het kan dan onduidelijk zijn of u loonheffingen moet inhouden en betalen over de door u betaalde vergoeding. Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) kan u en uw opdrachtnemer hierover meer duidelijkheid geven. Van de VAR moet u een kopie in uw administratie bewaren, samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 

Het kan ook zijn dat de opdrachtnemer een VAR–wuo (winst uit onderneming) of een VAR–dga heeft. Wanneer sprake is van een VAR–wuo of VAR-dga, geniet u als opdrachtgever volledige rechtszekerheid. De Belastingdienst kan later niet meer stellen dat de zelfstandige bij u in loondienst was.

 

Let op!
Het is wel van belang dat de in de VAR vermelde werkzaamheden overeenkomen met de werkzaamheden die de opdrachtnemer voor u verricht. Daarnaast heeft de VAR een geldigheidsduur van een kalenderjaar. Na deze periode kan een nieuwe VAR worden aangevraagd.

 

Vanaf 2010 verstrekt de Belastingdienst VAR–beschikkingen automatisch aan belastingplichtigen die drie achtereenvolgende kalenderjaren een verzoek om een VAR-beschikking voor dezelfde soort werkzaamheden hebben aangevraagd en verkregen.