Jaarrekening niet meer per email

In de volgende gevallen dient u jaarlijks uw jaarrekening te deponeren bij de KvK. U hebt een: • besloten vennootschap (bv);
• naamloze vennootschap (nv);
• coöperatie;
• onderlinge waarborgmaatschappij;
• vof of cv waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
• vereniging of stichting met een onderneming die in twee opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzet;
• buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren;
• onderneming die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap valt.

 

U kunt uw jaarrekening per post of digitaal indienen. Sinds 1 januari 2014 kunt u uw jaarrekening niet meer per e-mail aanleveren. Digitaal deponeert u uw jaarrekening met SBR (Standard Business Reporting).

 

Let op
U moet uw jaarrekening op tijd indienen. Als u uw jaarrekening te laat indient, kunt u een boete krijgen.