Jongeren mogen langer tijdelijk contract

Hebt u werknemers in dienst die jonger zijn dan 27 jaar? Dan mag u hen langer een tijdelijk contract aanbieden.

Tot voor kort mochten werknemers jonger dan 27 jaar maximaal drie jaar op tijdelijke basis werken. Deze periode wordt nu – vanwege de economische crisis – verlengd naar vier jaar. In het vijfde contractjaar (of na vier contracten) dient u de betreffende werknemer een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

Het kabinet wil hiermee voorkomen dat jongeren onnodig op straat komen te staan. De tijdelijke maatregel geldt in principe tot 1 januari 2012. Zet de economische crisis door, dan kan de maatregel worden verlengd tot uiterlijk 1 januari 2014.

Let op!
De maatregel stopt op het moment dat uw werknemer de leeftijdsgrens van 27 jaar bereikt. Een contract in het vierde jaar (of een vierde contract) wordt dus omgezet in een contract voor onbepaalde tijd wanneer uw werknemer tijdens de looptijd ervan 27 jaar wordt.