Kan de transitievergoeding onbelast zijn?

Volgens de Wet op de loonbelasting 1964 mag alleen loon uit tegenwoordige dienstbetrekking worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel en ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Met loon uit vroegere dienstbetrekking mag dat dus formeel niet. Dit betekent dat de transitievergoeding niet ten laste van de vrije ruimte kan worden gebracht. Hetzelfde geldt voor een ontslagvergoeding bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Deze vergoedingen zijn immers loon uit vroegere dienstbetrekking.
U moet loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden op de vergoeding, maar hoeft geen premies werknemersverzekeringen te betalen. Wel bent u 6,75% werkgeversheffing Zvw verschuldigd.

Uitzondering
De Belastingdienst keurt echter onder voorwaarden goed dat u het loon uit vroegere dienstbetrekking wel ten laste van de vrije ruimte brengt. Voor de werknemer is dit dan sowieso onbelast. U betaalt 80% eindheffing voor zover de ontslagvergoeding meer bedraagt dan uw vrije ruimte.

Gebruikelijkheidstoets
De vergoeding moet wel aan de gebruikelijkheidstoets voldoen. Dat betekent dat het gebruikelijk moet zijn dat u de belasting voor uw rekening neemt en de werknemer de vergoeding onbelast krijgt. Is de vergoeding minder dan € 2.400, dan is dat in ieder geval gebruikelijk.