Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

U mag de aangifte btw per kwartaal of per maand doen. Hierdoor valt een liquiditeitsvoordeel te behalen. Als btw moet worden afgedragen, is kwartaalaangifte aan te raden. Bij een structurele teruggave van btw is maandelijkse aangifte uiteraard een betere keuze.Ook kunt u per jaar aangifte doen. U dient hiervoor een schriftelijk verzoek te doen bij de Belastingdienst. U moet dan voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 

1. u betaalt per jaar minder dan € 1.883 btw;
2. u heeft geen vergunning artikel 23;
3. u heeft per jaar voor minder dan € 10.000 aan elk van de volgende activiteiten:
• intracommunautaire leveringen;
• intracommunautaire diensten;
• intracommunautaire verwervingen;
• afgenomen intracommunautaire diensten.