Kies voor de innovatiebox

Houdt u zich bezig met  octrooi of immateriële activa zoals software? Dan kunt u onder voorwaarden een beroep doen op de innovatiebox. Met de innovatiebox worden de inkomsten uit octrooien en S&O-activa effectief belast tegen maximaal 5% vennootschapsbelasting. Verliezen daarentegen kunt u wel tegen het normale tarief van 25% aftrekken.