Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf een investeringsaftrek (kleinschaligheid,
energie of milieu) hebt genoten, geldt een desinvesteringsbijtelling als u deze
bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de
aftrek plaatsvond. De desinvesteringsbijtelling geldt ook als u iets doet wat gelijk te
stellen is met verkoop. Let daarom op de datum van investeren en of u een bijtelling kunt voorkomen door niet in 2012 te desinvesteren maar pas in 2013. Dit geldt althans voor investeringen die na 1 januari 2008 zijn gedaan.