Korte nieuwspunten

Hogere MKB-vrijstelling
Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan profiteert u volgend jaar van een hogere MKB-vrijstelling. De vrijstelling in 2009 bedraagt 10,7% (was 10% in 2008). Startende ondernemers profiteren van een hogere startersaftrek, namelijk € 2.190 in plaats van € 2.035. De zelfstandigenaftrek daarentegen wordt volgend jaar niet verhoogd.
Een goed voorbeeld van verminderde administratieve lasten voor het MKB
Het grensbedrag voor de kwartaalaangifte btw wordt verhoogd naar € 15.000 (dit is in 2008 € 7.000). Als het te betalen btw-bedrag boven het grensbedrag komt, moet u maandelijks aangifte doen. Meer ondernemers hoeven dus minder vaak aangifte te doen. Bovendien is de kans veel kleiner dat u al btw moet afdragen, terwijl uw klant de factuur nog niet heeft betaald.

Speur- en ontwikkelingswerk
De definitie voor speur- en ontwikkelingswerk wordt met ingang van 1 januari 2009 verruimd. De ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van al bestaande componenten, valt voortaan ook onder de regeling. Deze regeling ondersteunt ondernemers die zich bezighouden met technologische ontwikkeling door uw loonkosten te verlagen.

WW-premie werknemer
De WW-premie voor de werknemer verdwijnt per 1 januari 2009. Daarnaast wordt ook het werkgeversdeel in 2009 verlaagd.

WGA-premie
De WGA-premie wordt ingehouden op het nettoloon van de werknemer. Om discussies over bruto- of netto-inhouding uit te sluiten is dit nu wettelijk vastgelegd.